Categorieën
Uncategorized

Press Release FNB Publication Supplement: Vitamin B12 Deficiency in Clinical Practice: Scientific Insights at the Bookends of Life. Proceedings of the First International B12 Conference, June 2023, Rotterdam

Leading authorities on Vitamin B12 deficiency publish a comprehensive supplement addressing B12 deficiency across all stages of life.

https://journals.sagepub.com/toc/fnba/45/1_suppl

Rotterdam, Netherlands/ Davis, California, USA, July 2024

Vitamin B12 Deficiency in Clinical Practice: Scientific Insights at the Bookends of Life-Proceedings of the First International B12 Conference, June 2023, Rotterdam’ is an 88-page supplement published by the Food and Nutrition Bulletin 2024/ June.

Het bevat 14 peer-reviewed manuscripten onder gastredactie van hematoloog/klinisch patholoog Prof. Ralph Green (University of California, Davis) en medeorganisator van de B12 Conferentie, Clara Plattel (B12 Instituut, Rotterdam). Deze publicatie geeft een samenvatting van het laatste onderzoek, casestudies, kritische inzichten en praktische hulpmiddelen van B12-experts van vooraanstaande universiteiten over de hele wereld, die ingaan op de diagnose, behandeling en implicaties van Vitamine B12-tekort van zwangerschap tot ouderdom.

In zijn hoofdartikel geeft Prof. Green een uitgebreid inzicht in de oorzaken en risicofactoren van Vitamine B12-tekort gedurende de hele levenscyclus van de mens. Hij zet de toon voor een gedetailleerde verkenning van de veelzijdige aspecten van B12-deficiëntie (de “meester der vermommingen”), benadrukt de belangrijkste discussiepunten van de conferentie en benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak van dit probleem.

TOPICS:

B12 Deficiency in Pregnancy, Infants, and Adolescents

 • Invloed op vroege ontwikkeling: Santos-Calderón et al. bespreken de kritieke effecten van een B12-tekort tijdens de vroege ontwikkeling en benadrukken de langetermijngevolgen voor het nageslacht. Het artikel roept op tot verder onderzoek gezien de toenemende populariteit van plantaardige diëten.
 • Neurologische ontwikkeling in de kindertijd: Bjørke-Monsen benadrukt de essentiële rol van optimale B12-spiegels in de neurologische ontwikkeling tijdens de babytijd en wijst op de aanzienlijke gevolgen van een tekort tijdens deze cruciale fase van de levenscyclus.
 • Diagnose en behandeling bij kinderen: Plattel et al. benadrukken de noodzaak van herziene diagnostische parameters en behandelingsopties op maat voor kinderen en adolescenten om B12-tekort effectiever aan te pakken in de pediatrische leeftijdsgroep.

Diagnosis and Treatment of B12 Deficiency in Adults

 • Biomarkers voor diagnose: Nexo et al. richten zich op het gebruik van vitamine B12 biomarkers om de diagnose en behandeling van B12-tekort bij volwassenen te verbeteren.
 • Symptomen van pernicieuze anemie: Seage et al. geven een systematisch overzicht van de symptomen die geassocieerd worden met pernicieuze anemie, een aandoening die een ernstig B12-tekort veroorzaakt door malabsorptie.
 • Management en behandeling: Wolffenbuttel et al. beschrijven de recente vooruitgang in diagnostische methoden en behandelingsopties, met als doel de behandeling van B12-tekort bij volwassenen te verbeteren.

B12 Deficiency and Cognitive Decline in the Elderly

 • B12 deficientie en cognitieve stoornissen: Rosenberg onderzoekt het verband tussen B12-tekort en cognitieve stoornissen bij oudere volwassenen en benadrukt het belang van preventie en gerichte behandelingsstrategieën.
 • Casestudie: Dekker et al. presenteren een casestudy die de praktische implicaties van B12-tekort op de cognitieve functie bij ouderen illustreert en de noodzaak van aandachtig beheer versterkt.

Risk Factors and Current Guidelines in B12 Deficiency

 • Invloed van hoog foliumzuur: Miller et al. onderzoeken de impact van een hoge inname van foliumzuursupplementen in de aanwezigheid van B12-deficiëntie en bespreken mechanismen en mogelijke complicaties in dergelijke scenario’s.
 • Vegetarische en veganistische diëten: Hannibal et al. onderzoeken de relatie tussen B12-deficiëntie en vegetarische of veganistische diëten en benadrukken de voedingsrisico’s die gepaard gaan met uitsluitend plantaardige eetgewoonten.
 • Patiëntmonitoring: Suijker et al. benadrukken het belang van patiëntmonitoring bij zowel onderzoek als diagnose van B12-deficiëntie.
 • Herzieningen van richtlijnen: Plattel roept op tot substantiële herzieningen van de huidige richtlijnen voor B12-tekort, er is een gebrek aan robuust klinisch bewijs die de bestaande aanbevelingen ondersteunen.

Noot van de redactie over het belang van de publicatie:

Dit supplement wil een multidisciplinaire aanpak bevorderen om vitamine B12-tekort beter te begrijpen en aan te pakken, een belangrijk wereldwijd gezondheidsprobleem dat alle leeftijden treft. Brede en gevarieerde bijdragen van experts benadrukken de complexiteit van het diagnosticeren en behandelen van B12-tekort en onderstrepen de noodzaak van een verhoogd bewustzijn en verbeterde klinische praktijken. Omdat er weinig relevante klinische onderzoeken zijn, is kritische input van klinische en onderzoeksexperts en patiënten over richtlijnen (diagnose en behandeling) essentieel.

————————————————————————————

Availability:

The supplement is available through the Food and Nutrition Bulletin, and thanks to generous donor financial support, healthcare professionals, academic institutions, patients, and those involved in public health policy can access it FREE of charge. https://journals.sagepub.com/toc/fnba/45/1_suppl

Contact Information:

For more details, interviews, or further inquiries, please contact press@b12conference.nl

About the Food and Nutrition Bulletin:

The Food and Nutrition Bulletin is a leading peer-reviewed journal focused on addressing global nutrition and food policy issues. Through publications like this supplement, it aims to foster informed health decisions and effective public health strategies.

This press release is intended for healthcare professionals, academic institutions, and journalists to spread awareness and encourage further research and discussion on this critical health topic. It invites the global health community to explore this significant publication, which aims to enhance understanding and improve health outcomes related to Vitamin B12 deficiency across the lifespan.