Doelstelling en doelgroep

Artsen en wetenschappers van verschillende internationale universiteiten met aanzienlijke expertise op dit gebied, delen hun expertise en klinisch relevante onderzoek. 

Tijdens deze conferentie reiken we u handvatten voor de dagelijkse praktijk. Aan bod komen: B12 deficiëntie en zwangerschap, kinderen, volwassenen tot ouderen, en wordt u geïnformeerd over de relevante onderzoeken en informatie aangevuld met casuïstiek. Ook de valkuilen bij de diagnostiek en behandeling komen aan bod: wanneer zijn hoge waarden B12 wel gevaarlijk en is verdere Differentiaal Diagnostiek nodig om onderliggende ziekten te traceren die de hoge B12 waarden veroorzaken. Wanneer zijn hoge waarden absoluut onschadelijk, dan wel noodzakelijk.

Vitamine B12-tekort, in termen van diagnose en behandeling, is een opwindend en uitdagend onderwerp vanwege de diepgang van het onderwerp en de ernstige gevolgen voor de patiënt (van foetus tot oudere) als de aandoening niet goed wordt behandeld.

Huisartsen, artsen en specialisten zoals kinderartsen, internisten, neurologen, gastro-enterologen, psychiaters, klinisch chemici, voedingsdeskundigen en biomedische wetenschappers alsmede verpleegkundigen zijn van harte welkom.

B12 deficiëntie beïnvloedt veel systemen in het lichaam en wordt gemakkelijk over het hoofd gezien.

MEDICAL EDUCATION CREDITS:

The B12 conference is accredited by EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) for a minimum of 9 points.